phone number
 
 
 
התקשרו עכשיו
 
073-7841740
 
זהו מספר מקשר
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
6 חוות דעת
 
 
 
 
 
slogen
 
 
 
מכון תמיר לפוליגרף
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

חוקיות הפוליגרף בישראל

 
 
שופטים היושבים בבתי הדין השונים צריכים לקבל הכרעות בעניינים חשובים ומהותיים. קביעתם משפיעה על גורלם של אנשים, ולעיתים, ההשפעה, היא לצמיתות. לכן, המערכת השיפוטית נוהגת בזהירות יתר בהכרעות הדין ומבקשת להסתמך בעיקר על עובדות שאינן משתמעות לשתי פנים. מסמך חוקי, חוות דעת של בעל מומחה, קטעי צילום ברורים ועוד הם מסמכים עובדתיים שאין עליהם מחלוקת. בדיקת פוליגרף אינה נחשבת למסמך חד משמעי בגלל אופייה. יחד עם זאת, בהסכמת שני הצדדים היא תהיה קבילה בבתי משפט אזרחיים, ובתנאי שתוצאותיה חד משמעיות.
 

קביעת החוק

 
 
בכפוף לתנאים אלו, החוק הישראלי אינו אוסר מפורשות הגשת תוצאות פוליגרף בתביעות אזרחיות. יחד עם זאת קבלת התוצאות תלויה בכל שופט בנפרד. בתחום הפלילי החוק מחמיר יותר ויש איסור להשתמש בבדיקת פוליגרף בעת דיון בתיק פלילי. יש סיבות שונות לספק שמעלים בבדיקת פוליגרף והן: התרגשות שנובעת מעצם מעמד הבדיקה שמשפיעה על התוצאות, הבדלים בין נתונים פיזיים בסיסיים כמו הזעת יתר, דופק מהיר ולחץ דם גבוה והעובדה שישנה יכולת להערים על הבדיקה.
 
 
 
חוקיות הפוליגרף בישראל
 
 
 
 

שינויים פיזיולוגיים לא רצויים

 
בדיקת פוליגרף הינה בדיקה שנערכת לאנשים בנסיבות שונות והיא נועדה לקלוט את תגובותיהם הבלתי רצוניות ולראות אם הם משקרים. כאשר הבדיקה נעשית בתנאים אופטימאליים ולפי הכללים התקניים, אזי מהימנות הדיוק שלה מגיעה ל95%. הספק קיים לגבי ה5% הנותרים, ולכן, תוצאותיה לא מתקבלות באופן חד משמעי. ההנחה היא שהשקר מחולל בגופינו שינויים פיזיולוגיים בלתי נשלטים כמו: עלייה בלחץ הדם, הזעה שנובעת משינוי במוליכות החשמלית של העור ושינוי בקצב הדופק. הגלאים השונים של המכשיר המוצמדים לגוף הנבדק מגלים שינויים אלו ומעלים אותם על הנייר.
 
לפרטים ובירורים בנושא בדיקות פוליגרף והתייעצות
פנו אלינו - מכון תמיר לפוליגרף 073-7841740
 

תהליך הבדיקה

 
בדיקת פוליגרף יכולה לסייע מאוד לארגונים בהקשרים שונים. בדיקת עובדים כשיש חשד לגבי פעילות לא חוקית שלהם בארגון, בעת קבלת עובדים למשרות מסוימות ועוד. בדיקת פוליגרף אמורה להיעשות על פי כללים שנקבעו. במסגרתה יש מספר סוגי שאלות: שאלות רלוונטיות, לא רלוונטיות ושאלות ביקורת שהן שאלות השוואה.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*
 
 
 
*