phone number
 
 
 
התקשרו עכשיו
 
073-7841740
 
זהו מספר מקשר
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
6 חוות דעת
 
 
 
 
 
slogen
 
 
 
מכון תמיר לפוליגרף
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

סגירת תיקים בעילת "חוסר ראיות" ובעילת "העדר אשמה "

 
 
מבין כ-200,000 תיקי חקירה בשנה, עשרות אלפי תיקים נסגרים כנגד חשודים רבים, ברם לעתים סגירת התיק עדיין מותירה עננה וצל על יושרו ואישיותו של הנחקר בשל העובדה שסיבת סגירת התיק היא "מחוסר ראיות". הניסיון עד כה לשנות סיבת סגירת תיק "להיעדר אשמה" שהיא למעשה "ניקוי" החשוד מכל חשד, הנו ניסיון מורכב ובעייתי. עם זאת, דומה כי לאחרונה הכירה גם הרשות החוקרת ביעילות ובחשיבות בדיקת הפוליגרף ככלי שיכול להיעשות בו שימוש.
 

סגירת תיק פלילי באמצעות בדיקת פוליגרף

 
בעקבות עדכון הנחיית פרקליט המדינה מיום 14/1/18 בסוגיית סגירת תיקי חקירה פליליים וכחלק מההגנה על שמו הטוב של הנחקר, מתכבד מכון תמיר לפוליגרף להציע שירותיו גם בתחום זה.

לקריאת עדכון הנחיית פרקליט המדינה - לחצו כאן


 
 
כידוע, לצורך החלטה בדבר עילת סגירת תיק חקירה יכולה הרשות החוקרת להתחשב גם בראיות בלתי קבילות המצויות בתיק ולמידת השתלבותן עם הראיות הקבילות הקיימות בתיק ובלבד שמדובר בראיות איכותיות ומהימנות די הצורך. פרקליט המדינה הוסיף, כי לצורך החלטה בדבר עילת הסגירה ניתן ליתן משקל ולהתחשב גם בבדיקת פוליגרף ומידת השתלבותה עם הראיות שבתיק ובלבד שבדיקת פוליגרף נערכה כהלכתה, מטעם הרשות ובתנאי פיקוח ובקרה ניאותים.
 
 
 
פוליגרף ככלי עזר לסגירת תיק פלילי
 
 
 
 
ההנחיה חשובה בעיקר לתיקים בהם מדובר בגרסה מול גרסה ובהם החשוד נמצא דובר אמת בבדיקת פוליגרף בעוד המתלונן נמצא דובר שקר או סירב להיבדק בפוליגרף => במקרים שכאלה ייטה פרקליט המדינה לשנות עילת הסגירה של התיק "להיעדר אשמה".

 
כתבה בגלובס 16.1.2018
הנחיה חדשה: מתי לסגור תיק מחוסר ראיות ומהיעדר אשמה? לחצו כאן לקריאה
 
מכון תמיר ישמח ליתן עצה מקצועית בתחום הפוליגרף למי שנחקר
ומעוניין להיאבק על שמו הטוב ואף סגירת תיק החקירה

חייגו אלינו 073-7841740
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*
 
 
 
*