phone number
 
 
 
התקשרו עכשיו
 
073-7841740
 
זהו מספר מקשר
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
6 חוות דעת
 
 
 
 
 
slogen
 
 
 
מכון תמיר לפוליגרף
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

פוליגרף - איך זה עובד?

 
 
מכשיר הפוליגרף נועד לבדוק תגובות בלתי רצוניות של אנשים ובכך לסייע לגלות אם הם משקרים. פוליגרף הוא כלי עזר מקובל בחקירות פליליות, ובנוסף, נעזרים בו ארגונים וחברות המעוניינים באיתור מועמדים לעבודה, לאבטחה וכדומה. גם פרקליטות המדינה משתמשת בפוליגרף בהזדמנויות שונות. יש מקרים בהם יש ספק לגבי אסיר שהואשם בעבירה קשה והוכנס לכלא, אבל נוצר חשש שהוא נמצא בו על לא עוול בכפו. אז נערכת לו בדיקת פוליגרף ראשונית שלאור תוצאותיה יוחלט על המשך תהליך הבדיקה או סגירת התיק.
 

אופי הבדיקה

 
פוליגרף – איך זה עובד? את מכשיר הפוליגרף מחברים לגוף באמצעות גלאים לחזה, לאזור הסרעפת, לידיים ולשתי אצבעות יד שמאל. הבדיקות המודרניות כוללות גם שינויים בזרימת הדם ושינוי בתנועות שרירים. כל הבדיקות האלו נועדו לבדוק את פעילות הנשימה, פעילות הלב, ואת המוליכות החשמלית של העור. הנבדק נשאל שאלות מסוימות וההנחה היא שכאשר הוא משקר אזי הרישום הגרפי יהיה חריג ובולט בנקודת זמן זאת.
 

מבחר שאלות

 
 
על מנת שהבדיקה תהיה אמינה ככל האפשר יש לבצע אותה על פי פרמטרים מקובלים. יש לשאול את הנשאל שאלות משלושה סוגים. שאלות רלוונטיות, שאלות בלתי רלוונטיות ושאלות ביקורת. השאלות הרלוונטיות אמורות להיות קשורות ישירות לאירוע הנבחן והן יוגשו לנבדק מראש כדי שיידע את תוכנן. הוא יישאל עליהן לפחות פעם אחת ללא חיבור לפוליגרף. הדבר נועד להקטין את תגובות הלחץ הטבעיות שלו בעת הבדיקה עצמה. שאלות בלתי רלוונטיות נועדו לייצור אצל הנבדק רגשות אשם ללא קשר לחקירה אליה הוא זומן, ואילו שאלות סרק נועדו לקבלת תשובות על דברים ידועים שאין סיבה לשקר בגינם.
 
 
 
איך עובד פוליגרף
 
 
 
 
מכון תמיר לפוליגרף - בדיקות פוליגרף לכל מטרה
צרו קשר בטלפון 073-7841740 או דרך האתר
 

אמינות המכשיר

 
תוצאות הבדיקה נבדקות על ידי מומחים והם מחברים דו"ח שמוגש למזמיני הבדיקה. יש לציין כי מכשיר הפוליגרף אינו אמין ב100% בגלל שהנבדק יכול להערים על הבדיקה, ובגלל עצם המעמד שעלול לגרום לתגובות רגשיות בלתי נשלטות שעלולות להפלילו שלא לצורך. בתי משפט פליליים אינם מכירים בבדיקות פוליגרף אבל גופים רבים אחרים נעזרים בהן לצורך ענייניהם השונים והם נהנים רבות מתוצאותיהן.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*
 
 
 
*