phone number
 
 
 
התקשרו עכשיו
 
073-7841740
 
זהו מספר מקשר
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
6 חוות דעת
 
 
 
 
 
slogen
 
 
 
מכון תמיר לפוליגרף
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

בדיקת פוליגרף לגילוי בגידה

 
 
מערכת יחסים בין שני בני זוג מבוססת על אמון וכאשר הוא נפגע עלולות להיות השלכות הרסניות על הקשר ביניהם. אמון הדדי הוא אבן יסוד גם במערכת יחסים שבין עובד למעסיק והדבר נכון בכל תחום עיסוק אבל יש לו משמעות מיוחדת בארגונים שעוסקים באבטחת אנשים ומקומות. הפרת אמון קשה נחשבת לבגידה וכאשר צד אחד חושד בכך הוא יעשה מאמצים רבים כדי לבדוק את הנושא לעומק. בדיקת פוליגרף יכולה לסייע רבות בכך. בני זוג רבים משתמשים רבות בפוליגרף בנסיבות המיוחדות שנוצרות.
 

פעולת המכשיר

 
מכשיר הפוליגרף הינו מכשיר שנועד לגלות אם האדם משקר תוך בחינת התגובות של האדם הנבדק. ההנחה היא שכאשר הוא משקר אזי קצב הנשימה גדל, הלב פועל במהירות רבה מהנורמאלי, יש לו הזעת יתר, זרימת הדם מהירה יותר ושרירים מסוימים נעים ללא שליטה. למכשיר הפוליגרף ישנם גלאים שמוצמדים לנקודות רגישות בגוף שבהן ניתן לנטר את הפעילות המבוקשת. בעת שהנבדק עונה על שאלות רלוונטיות לחקירה, הגרף רושם את התגובות על הדף ורישומים חריגים אכן יכולים להצביע על שקר.
 

תנאי הבדיקה

 
 
בדיקת פוליגרף לבגידה נעשית בתנאים מיוחדים. הנבדק אמור להגיע לבדיקה כשהוא נינוח לאחר מנוחה ושינה ולאחר שהוא קיבל לידיו את השאלות הרלוונטיות ומכיר אותן מבעוד מועד. הוא יענה עליהן לפחות פעם אחת לפני החיבור למכשיר. הבדיקה נעשית בתנאים אלו על מנת להבטיח לנבדק מינימום פגיעה שלא לצורך. קיים ספק מסוים ביחס לאמינות בדיקת הפוליגרף בגלל שהיא בודקת תגובות לא רצוניות כאשר אדם שאינו אשם יכול להפליל עצמו שלא לצורך בגלל התרגשות, מתח נפשי וכיוצא בזה.
 
 
 
גילוי בגידה באמצעות בדיקת פוליגרף
 
 
 
 
מכון תמיר לפוליגרף - רוצים לבצע בדיקה לגילוי בגידה?
צרו קשר בטלפון 073-7841740 או דרך האתר
 

תרומה חשובה

 
לנבדק מוגשות שאלות מסוגים שונים וכל סוג נועד להצביע על פרמטר שונה. לאחר תום הבדיקה נבדקים כל חומרי הבדיקה על ידי מומחים לנושא ומוגש דו"ח למזמין. לאור התוצאות יכול המזמין להחליט החלטות אופרטיביות. יש מקרים, בהם נשלל החשד ואזי מעמד הנבדק מתחזק או לפחות לא נפגע, ולמצב החדש יש השלכות מרחיקות לכת על עתידו. כך שלכל תשובה מכל סוג שהוא יש תרומה נכבדה וחשובה למזמיני הבדיקה ולנבדקים עצמם.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*
 
 
 
*